ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
หมู่ 4 ตำบลลิดล  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95160

โทรศัพท์ 0-7337-6770 / โทรสาร 0-7322-9285


E- mail : office@lidol.go.th
Web Site : WWW.LIDOL.GO.TH
แผนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล