ข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล

รายละเอียด  : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลจะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล



ผู้แจ้งข่าว : กิจการสภา ประกาศเมื่อ :