ข่าว : เลือกตั้งท้องถิ่น

รายละเอียด  : 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ผู้แจ้งข่าว : งานเลือกตั้ง ประกาศเมื่อ :