ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบาย บ้านเจาะแปลง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 พ.ค. 2565
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 พ.ค. 2565
3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 เม.ย. 2565
4 ราคากลางจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 เม.ย. 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 เม.ย. 2565
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 มี.ค. 2565
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ก.พ. 2565
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
02 ก.พ. 2565
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
11 ม.ค. 2565
10 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14