ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
02 ก.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ภายใน อบต.ลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 ส.ค. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
25 มิ.ย. 2564
4 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.ลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
280
02 มิ.ย. 2564
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
277
02 มิ.ย. 2564
6 ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
268
25 พ.ค. 2564
7 ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.ลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
270
24 พ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านกำปงเปาว์ ตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
276
20 พ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านตาโละ ตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
270
20 พ.ค. 2564
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
28 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12