ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รูปแบบหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 มิ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์งดสูบรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 พ.ค. 2564
3 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
29
14 พ.ค. 2564
4 ขอเชิญชวนชาวยะลา ร่วมใจฉีดวัคซีน โควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
12 พ.ค. 2564
5 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับที่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 พ.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลาการเปิด - ปิด ด่านตรวจ - จุดสกัด ข้ามเขตจังหวัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 พ.ค. 2564
7 การเรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2564
24
05 พ.ค. 2564
8 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 พ.ค. 2564
9 รณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ดาวน์โหลดเอกสาร
36
27 เม.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46