ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : 24 พฤษภาคม วันชุมชนแห่งชาติ
  รายละเอียด : ันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอด เป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูกหลานสืบไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน