ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าฟ้งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
  รายละเอียด :

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลจะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน