ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 6 - 20 พฤษภาคม 2565  นั้น จึงขอเรัียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6 - 20 พฤษภาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน