ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
  รายละเอียด : โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างวินัยในการจัดการขยะแห่งชาติ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 91 คน