กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลลิดล ประจำปี 2565
รายละเอียด :
    วัน จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลลิดล ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยสุขภาพพลานามัยสุขภาพจิตที่ดีมีขวัญกำลังใจ และเป็นการส่งเสริมสร้างความรักความสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างเด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกิดเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชน โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2565 โดยมีนายนูรดิน กะลูแป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และสนามกีฬาโรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) หมู่ที่ 4 บ้านบาตัน ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**