กิจกรรม : โครงการพัฒนาศาสนสถานในพื้นที่ตำบลลิดล “กิจกรรม Big cleaning Day มัสยิดสะอาดสู้ COVID-19”รายละเอียด :
     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล จัดโครงการพัฒนาศาสนสถานในพื้นที่ตำบลลิดล “กิจกรรม Big cleaning Day มัสยิดสะอาดสู้ COVID-19” โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือทำความสะอาดมัสยิดในชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาของเชื้อโรค ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนายนูรดิน กะลูแป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลลิดล อิหม่ามมัสยิด รพ.สต.ลิดล ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดในมัสยิดและบริเวณมัสยิด ณ มัสยิดเราฎอตุลสาอาดะห์ บ้านลิดล หมู่ที่ 1 ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565    อ่าน 8 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**