กิจกรรม : กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด :
    

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล  ได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  ครูผู้ดูแลเด็ก  เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานด้านการบริหารจัดงานงบประมาณโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้าง  ตลอดถึงติดตามการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงได้แสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงาน   โดยนำทัพพนักงานแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  สร้างจิตสำนึกให้องค์กรบริหารงาน บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565    อ่าน 30 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**